Welkom op de site van de Zonneweide.

De zonneweide ligt aan de Atlasstraat in de wijk Oostergast nabij de spoorwegverbinding Groningen-Leeuwarden. Een weide met dieren als alpaca's, geiten, schapen, herten, diverse kippen en vogels en een prachtige konijnenheuvel.

De oude eikenboom die in de dierenweide staat maakte destijds deel uit van de bomerij langs het fietspad van de Friesestraatweg. Het land waarop de dierenweide en het Zonnehuis zijn gevestigd was vroeger in gebruik bij boer Willem Scheeringa.

Langs de weide loopt een mooi breed wandelpad zodat men de dieren goed kan zien. De stallen, de konijnenheuvel en het wandelpad zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 

Voeren van de dieren.

Regelmatig wordt de vraag gesteld of de dieren mogen worden gevoerd. Het antwoord en de bordjes op het hekwerk rondom de weide geven dit ook duidelijk aan is NEEN. Wellicht wordt dit als een teleurstelling ervaren maar het gaat om de gezondheid van de dieren. De dieren krijgen in veel gevalllen speciaal voer. Als de dieren daarnaast, met alle goede bedoelingen van dien, teveel brood of schillen krijgen dan worden ze ziek en krijgen diarree. Ze verliezen dan teveel vocht. In het ernstigste geval worden de dieren zo zwak met de dood als gevolg. Daarom nogmaals NIET VOEREN OOK NIET VANAF BUITEN HET HEK.

 

Opvang van dieren.

Er komen ook verzoeken of de weide dieren wil opnemen die thuis "over zijn". Meestal gaat het dan om konijnen en cavia's. Helaas kan aan dergelijke verzoeken niet worden voldaan. De reden hiervan is dat de dieren van de weide allemaal zijn ingeent en de "vreemde" dieren dat niet zijn waardoor er ziektes meekomen. Ook komt het voor dat dieren voor en na sluitingstijd in de weide worden geplaatst met alle gevolgen van dien. Daarom: NIET DOEN.

De dierenweide heeft geen opvangfunctie, hiervoor kunnen andere instanties worden benaderd. Daarentegen is het wel mogelijk om uw ingeente konijnen of cavia's tijdens de vakantieperiode bij de dierenweide  te plaatsen. Voorwaarde hierbij is dan wel dat u donateur wordt voor een jaarlijks bedrag van 15,- euro.

 

1e lustrum op 8 juni 2016.

De dierenweide vierde op 8 juni 2016 haar eerste lustrum. De weide was versierd met vlaggetjes en ballonnen. Een feestelijk gezicht. Veel genodigden waren gekomen en gaven blijk van hun waardering voor hetgeen de weide de afgelopen 5 jaar heeft bereikt. Zonder de inzet van de medewerkers van De Zijlen en de vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest benadrukte de heer Aalfs, voorzitter van de Stichting Dierenweide Oostergast. Ter herinnering aan deze dag overhandige de voorzitter voorts aan de medewerkers van De Zijlen een bidom met een mooie opdruk van een alpaca.

's-Middags was er een leuk programma voor de kinderen.

IMG 1270 (3)1

 

Dierenweide ontvangt cheque Van Unive Noord Nederland.

Op 24 april 2017 heeft Michiel Kuiper, vanuit zijn rol als teamleider Regio Groningen-Roden van Unive Noord-Nederland, een cheque ter waarde van 300 euro overhandigd aan de voorzitter van de dierenweide Jelle Aalfs en de secretaris Cor Eleveld. Dit is mogelijk gemaakt doordat Unive intern campagne heeft gevoerd om de dienstverlening op een hoger niveau te brengen Om een extra stimulans te bewerkstelligen konden da adviseurs van Unive een bedrag bij elkaar sparen dat zij beschikbaar konden stellen aan regionale doelen. Zo doende is de keus op de Dierenweide Oostergast gevallen. De heren Aalfs en Eleveld waren erg in hun nopjes met dit gebaar en hopen dat meer bedrijven dit voorbeeld zullen volgen.

Opening kapschuur 6juli 2017.

De Stichting Dierenweide Oostergast is er in geslaagd voldoende geld bij elkaar te krijgen voor de bouw van een zgn. kapschuur. Fondsen en bedrijven hebben dit mogelijk gemaakt. Het bestuur van de dierenweide is de fondsen en bedrijven hiervoor zeer erkentelijk en hebben hen dat ook laten weten. De bouw was nodig omdat het huidige gebouw aangepast moest worden om te kunnen voldoen aan de vraag van de gemeente Zuidhorn en het Zonnehuis om extra werkzaamheden te verrichten. Het gaat hier dan om inpak-, sorteer-, en bezorgwerkzaamheden. Hierdoor kunnen meer mensen van de Zijlen zinvol werk doen.

Voorzitter Jelle Aalfs onderscheiden.

Jelle Aalfs heeft op 26 april 2018 een Koninklijke Onderscheiding opgespeld gekregen door burgemeester mevrouw G. de Vries-Leggedoor. Hij is hiermee lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn vele verdiensten op tal van terreinen. Zo is hij bestuurslid geweest van de Vereniging Veehouderij Belangen Westerkwartier en van de Cooperatieve Kunstmatige Inseminatie Winsum. Ook was hij voorzitter van de Cgristelijke Boeren en Tuinders Bond Zuidhorn en van de Wildbeheereenheid Noordelijk Westerkwartier. Ook heeft hij functies bekleed in de Gereformeerde Kerk van Niezijl en Zuidhorn. Het bestuur van de Dierenweide is dan ook wat trots op zijn voorzitter.