Organisatie

 

Doelstellingen

 1. Het oprichten en in stand houden van een dierenweide
 2. Het vergroten van de levensvreugde van de bewoners van het woonzorgcentrum
 3. De bevordering van de integratie tussen de bewoners van het woonzorgcentrum, de bewoners van de Oostergast en de overige inwoners van het dorp Zuidhorn
 4. Het vergroten van de diversiteit in de nieuwe wijk de Oostergast
 5. Een duurzame en sluitende exploitatie en beheer van de dierenweide

De Stichting

 1. De rechtsvorm is een stichting
 2. De stichting is opgericht op 2 oktober 2009
 3. De stichting heeft een bestuur dat momenteel bestaat uit vijf leden
 4. De stichting is geheel onafhankelijk

Beloningsbeleid

 1. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor geleverde diensten, noch ontvangen zij een vacatiegeld voor de bestuursvergaderingen (vacatiegeld is een vastgestelde vergoeding voor het voorbereiden en bijwonen van een bestuursvergadering). 
 2. Op werkdagen worden de dieren verzorgd door De Zijlen
 3. In het weekend worden de dieren door vrijwilligers verzorgd. Ook deze ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.

ANBI

De Stichting Dierenweide Oostergast is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dit houdt in dat donateurs van de Stichting Dierenweide Oostergast hun donaties mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Ook hoeft de Stichting geen erfbelasting of schenkingsbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen.

 

De statuten van de stichting liggen ter inzage in het gebouw van de dierenweide aan de Atlasstraat 53 te Zuidhorn